Cenník


Vodičský  kurz skupiny  B                                                                          Cena


1. Štandardný  kurz     KLASIK                                                                 650 EUR

   

2. Individuálny kurz                                                                                    dohodou 


Kondičné jazdy

1 vyučovacia hodina (45 min.)                                                                    20,00 EUR 


V cene kurzu je zahrnuté absolvovanie celého výcviku a záverečnej skúšky. 


Bonus

Zdarma sprostredkovanie učebníc a učebných pomôcok.

Zdarma preskúšanie pred záverečnou skúškou.

Zdarma zapožičanie najnovších testov.

Zdarma predvedenie na záverečné skúšky,  pristavenie vozidla a zabezpečenie inštruktora. na záverečnú skúšku.

 

Cena nezahrňuje správny poplatok za skúšku platený v kolkoch vo výške 33 EUR.  

Kurz prvej pomoci Vám zabezpečíme v priestoroch našej autoškoly za 30 EUR. 


 

Možnosti  úhrady

  • V hotovosti.
  • Prevodom na účet .
  • Platobnou kartou.
  • Na splátky bez navýšenia ceny.