INDIVIDUÁLNY KURZ

Individuálne  kurzy


audi-woman upravené

 

Individuálny výcvikový  kurz je určený pre tých, ktorí potrebujú získať vodičský preukaz v čo možno najkratšom čase alebo pre tých, ktorým nevyhovuje účasť na výučbe so skupinou. Dĺžka kurzu je variabilná a je prispôsobená individuálnym požiadavkám žiadateľa. Obsah  individuálneho a štandardného kurzu je rovnaký.  Výučba prebieha formou individuálneho plánu, na základe ktorého sa uskutočňujú konzultácie a praktický výcvik.