Kondičné jazdy

 

Kondičné jazdy sú určené držiteľom vodičského oprávnenia, ktorí  majú záujem zdokonaliť sa vo vedení motorového vozidla. Obsahom kondičnej jazdy je zvládnutie vedenia motorového vozidla v zložitých dopravných situáciách (jazda vo zvýšenej intenzite mestskej premávky, pri parkovaní vozidla, cúvaní, rozbiehaní sa do kopca, jazda po zvolenej  trase  a pod.). Samozrejmosťou je oboznámenie klienta s novými právnymi predpismi v oblasti cestnej dopravy. Optimálna dĺžka trvania kondičnej jazdy je  90 minút. Počet  kondičných jázd  je u každého klienta individuálny.